Języki specjalistyczne - praktyka i teoriaCelem konferencji jest stworzenie forum dla dyskusji i wymiany doświadczeń wśród praktyków, nauczycieli, tłumaczy, przedstawicieli świata biznesu i administracji, teoretyków, badaczy, którzy zajmują się językami specjalistycznymi, komunikacją w przedsiębiorstwie, współpracą międzynarodową. Konferencja będzie podzielona na trzy sekcje: dydaktyka języków specjalistycznych, tłumaczenia specjalistyczne, badania lingwistyczne w zakresie języków specjalistycznych.

Termin: 16-17 września 2016, Rzeszów

Miejsce: Uniwersytet Rzeszowski

Organizatorzy: Centrum Języków Obcych i Zakład Teorii Tłumaczenia Instytutu Filologii Angielskiej, Uniwersytet Rzeszowski

Języki konferencji: język polski i angielskiZapraszamy do zgłaszania propozycji referatów (20 minut) oraz warsztatów (40 minut)
i paneli dyskusyjnych (60 minut)
.© All rights reserved 2015 - 2016